Jelenlegi hely

Kreatív

Kreatív kategóriába azon programjaink tartoznak, melyeknél a résztvevők valamit alkotnak. Olyan tárgyat vagy alkotást hoznak létre, melyet a hétköznapok folyamán biztosan nem. Mindezt szervezett, általuk felépített rendszer, szisztéma és tematika szerint. Ezeknél a programoknál nagyon fontos a különböző szerepek betöltése a csapatokban, a pontos megtervezés és a kivitelezés a sikeres eredmény érdekében. Kreatív ötletek, egyedi megoldások és a szárnyaló fantázia kap még főszerepet ezeknél a programoknál.